Fastigheter

Kvarteret Nornan
Totalt uthyrningsbar yta uppgår ca 5500 kvadratmeter och består av följande fastigheter:

Klostergatan 15

Fastigheten inrymmer idag kontor i tre våningar. På våning ett och två har Landshypotek och Länsstyrelsen lokaler och på våning tre finns ett mindre kontorshotell kallat ’Vinden’ med plats för fem företag. Kontorshotellet Vinden är modernt utrustad med gemensamhetsutrymmen och konferensrum. Hyresgäster där är Yvonne Massage & Friskvård, NLT- Nya Lidköpingstidningen,  TMQ-Brands Sverige AB, Pepperl+Fuchs och Rekrytering & Ledarskap AB.

Fastigheten köptes år 1979 och genomgick 2008 en genomgripande renovering. Fastigheten  byggdes då ihop med Klostergatan 13. I huset har under åren varit många verksamheter som betytt en hel del för Skara. Bageri, Charkuterifabrik, charkskola, skolbespisning, fotvård, bostäder. Fastigheten köptes av Kjell Hideström. 2009 gjordes en omfattande renovering av fastigheten till de moderna kontorslokaler som finns i fastigheten idag. Huset dockades då också ihop med Klostergatan 13. Detta bidrog till att kvarterets trevliga innergård kom till.

 

Järnvägsgatan 20Järnvägsgatan 20

Fastigheten utgörs av kontorslokaler på våning 1 och 2. På våning 3 finns två stycken små lägenheter.
Kontorslokalerna hyrs i dag av Skaraborgsbygden. Huset har genomgått en omfattande renovering 2012-2103

Fastigheten köptes år 1980. Fastigheten köptes av Helge Borg.

 

 

 

 Järnvägsgatan 18

Fastigheten inrymmer idag av kontorsutrymmen som hyrs av Hushållningssällskapet Västra.
Fastigheten utgör den första etappen av Hushållningssällskapet Västras (f.d. Skaraborgs) nya förvaltningsbyggnad, färdig 1928.

 

 

 

 

Skaraborgsgatan 30

Fastigheten inrymmer kontorslokaler som hyrs av Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.
Huset utgör fastighetens etapp 2, färdig 1936 och 1948. Hösten 2019 öppnar ett nytt kontorshotellet i detta hus.

 

 

 

 

Klostergatan 13

Fastigheten inrymmer kontorslokaler och huvudentré för Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Jordbruksverket.
Avser fastighetens etapp 3, färdig 1952. 2009 gjordes en omfattande renovering där Klostergatan 13 byggdes samman med Klostergatan 15.

 

 

 

 

Historia

Många konstnärer och hantverkare var aktiva vid tillkomsten av den ursprungliga förvaltningsbyggnaden. Bland annat:

Arkitekt och dekoratör anlitades Gotthard Ålander, Göteborg, 1926-1952
Skulptör Carl Berger, Leksberg utanför Mariestad
Artisten Arvid Jorm, Göteborg, målare, tecknare och grafiker
Textilkonstnärinnan Inga Wedel, Göteborg
Svärdfejaren Linus Andersson, Stockholm

Hushållningssällskapet Skaraborg, historien kring tillkomsten av fastigheten:

I juni 1805 kallade landshövdingen i Skaraborgs län, Johan Adam Hjerta, ett antal personer till Skara för att bilda ett ”Sällskap”, med uppgift att ”främja jordbruket och därmed sammanhängande nyttiga yrken i länet”. En kommitté som skulle förbereda bildandet tillsattes.

Två år senare, den 6 juni 1807 var kommittén klar med sitt arbete och nu fattades beslut om att bilda Skaraborgs läns Kungliga Hushållningssällskap som det sjätte Hushållningssällskapet i landet.

År 1817 beslutades att förvaltningsutskottets sammanträden och årsmöten skulle hållas i anslutning till länsresidenset i Mariestad. Landshövdingen var alltså dess självskrivne ordförande och landssekreteraren blev verkställande tjänsteman. Övriga ledamöter i förvaltningsutskottet (styrelsen) hämtas från Mariestad eller dess närmaste omgivningar. Förhållandena inom Hushållningssällskapet vid slutet av 1820-talet, med den intima knytningen till länsförvaltningen, ”var byråkratiska och mot slutet något orediga”. Därför tog i slutet av 1830-talet några progressiva medlemmar initiativet till en genomgripande omorganisation.
Hushållningssällskapet fick nya stadgar som mera klart angav att detta är en jordbrukarkårens egen organisation. Landshövdingen var inte längre självskriven ordföranade. Hushållningssällskapet flyttade till Lidköping.

Edward Nonnen, Johan Gabriel Richert och Lars Wilhelm Kylberg skapade det nya hushållningssällskapet på 1840-talet.

Sverige stod under hotet av en försörjningskris och det var viktigt att sprida kunskap kring jordbruket, försörjning och annat som är viktigt för att överleva på landsbygden.

Hushållningssällskapets kansli som flyttades från Mariestad till Lidköping på 1840-talet, flyttades till Skövde 1898. Då började på allvar striden om var Hushållningssällskapet skulle ha sitt säte. Valet föll på Skara och 1928 stod första etappen av den nya förvaltningsbyggnaden klar förinflyttning med adress Järnvägsgatan 18.

Läs mer om Hushållningssällskapet på www.hushallningssallskapet.se