Förvalta i Skara i dag

Nya personer i ledningen!

Företaget, som är ett helägt dotterbolag till Hushållningssällskapet Skaraborg,
leds av styrelsen som består av Jörgen Ehn, Bodil Warolin, Christer Eliasson och Magnus Bexell.

Den verkställande personen i företaget är Ingrid Ullberg, som den 1 oktober 2018, lämnar över till
Helena Nyman Friberg.

Vi har inlett höstens arbete med att ha ett givande strategimöte. Framtidsfrågor kring
fastighetsbranschens olika perspektiv och hur det påverkar vårt företag, diskuterades.
Dagarna avslutades med en god lunch på Sivans Osthandel, där också fotot är taget.

En bra grund för framtiden har åter lagts!