Ett spännande år

Nu har Hushållningssällskapet Skaraborg hållit sin årliga stämma och bolagsstämma för dotterbolagen.
För vår del, Förvalta i Skara AB, innebär det att vi fått ytterligare en styrelseledamot, Jörgen Ehn.

Jörgen har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen och äger och driver fastigheter i Lidköping. Jörgen bor på föräldragården och driver ett mindre lantbruk.

Vi ser med glädje fram emot att driva och utveckla fastigheten vidare tillsammans med vår styrelse.

Välkommen Jörgen.