Frukost, samtal och kontakter

Ca 20 personer kom till Hushållningssällskapet Skaraborg och Förvalta i Skara AB för att äta en god frukost, prata med varandra och lyssna till vad som händer i huset och kvarteret.

Trevligt och informativt