Vad ska jag göra vid brand?

Idag har brandutbildning hållits i kvarteret.
En intressant dag där vi fick både teori och praktik utan Skaraborgs Brandkonsult.
Nu är vi bättre rustade och vet bla skillnaden på de olika släckarnas användningsområden

P1050830 P1050823