Det händer grejor

Vad då?

Jo just nu skapas en ny entré i vårt stora hus.
En entré som ska göra lokaler mer tillgängliga och ändamålsenliga för
både nuvarande hyresgäster, nya hyresgäster och besökare.

20160217_114314