Ägande av kvarteret Nornan

Styrelsen för Hushållningssällskapet Skaraborg informerade 7 maj 2015 om att de slutit avtal med en köpare om att överlåta Kvarteret Nornan per 1:e juni.
Av orsaker som inte Hushållningssällskapet Skaraborg råder över har överlåtelse inte kunnat ske som planerat.
Hushållningssällskapet Skaraborg fortsätter att äga och förvalta kvarteret Nornan via dotterbolaget Förvalta i Skara AB.

Jonas Rosman VD Hushållningssällskapet Skaraborg