Månadsarkiv juni 2015

Källarlokal centralt i Skara

Är du i behov av källarlokal centralt i Skara? Hör av dig till oss.

Vi har lokaler med garageportar och möjlighet till personalutrymmen. Ytan kan i viss mån anpassas efter dina önskemål. Vi visar dig gärna o resonerar kring vad du behöver.

Ring oss 070-588 68 06 eller anmäl ditt intresse på formuläret på startsidan så tar vi kontakt.

Ägande av kvarteret Nornan

Styrelsen för Hushållningssällskapet Skaraborg informerade 7 maj 2015 om att de slutit avtal med en köpare om att överlåta Kvarteret Nornan per 1:e juni.
Av orsaker som inte Hushållningssällskapet Skaraborg råder över har överlåtelse inte kunnat ske som planerat.
Hushållningssällskapet Skaraborg fortsätter att äga och förvalta kvarteret Nornan via dotterbolaget Förvalta i Skara AB.

Jonas Rosman VD Hushållningssällskapet Skaraborg