Hushållningssällskapet överlåter kvarteret Nornan till ny ägare

Hushållningssällskapet Skaraborg har kommit överens med ett större svenskt fastighetsbolag om att överlåta hela fastighetsbeståndet i Kvarteret Nornan. Överlåtelsen kommer att ske per 1:e juni 2015.

Det är Förvalta i Skara AB som får ny ägare. Det medför en kontinuitet för dig som hyresgäst. Förvalta i Skara AB är fortfarande din hyresvärd och ansvarig för förvaltningen.

All formalia kring överlåtelsen är ännu inte upprättad vilket gör att informationen om vem som är köpare ännu inte är offentlig. Anledningen till att informera i detta läge är att Hushållningssällskapet Skaraborg den 7 maj 2015 hade sin stämma. Där har överlåtelsen tillkännagetts.

Vi återkommer med ytterligare information är allt är klart.

Skara den 8 maj 2015

Ingrid Ullberg
VD Förvalta i Skara AB