Att väcka medvetenheten om brandrisker

Våra hyresgäster har erbjudits att delta i en brandskyddsutbildning.
Idag genomfördes den med teoripass och lite praktisk övning.

Utbildningen är en följd av det Systematiska Brandskyddsrbetet

Ett tack till Marcus Nilsson, Skaraborgs Brandkonsult AB som genomförde den
på ett utmärkt sätt

20140508_10281720140508_11440020140508_112942