Ny ägare till stadsfastigheten?

Styrelsen för Hushållningssällskapet Skaraborg har vid styrelsemöte den 22 augusti 2013 beslutat att gå ur som ägare till fastighten Norna i Skara.
Skälet till detta är att Hushållningssällskapet Skaraborg kommer än mer att koncentrera sig på sin kärnverksamhet vilket är den gröna näringen och utvecklingen av lantbruk och landsbygd.

Styrelsen för Förvalta i Skara AB har på styrelsemöte den 23 augusti 2013 beslutat att verkställa försäljningsuppdraget.